Heslo morálka

Palace

20. února 19:00

V loveckém zámečku barona Holbacha pózuje polonahý Denis Diderot pro portrét malovaný madame Therbouchovou, se kterou vede velmi "galantní" rozpravu, když tu je z milostných hrátek vyruší v naléhavé záležitosti filozofův sekretář: je třeba, aby Mistr okamžitě napsal příspěvek do slavné Encyklopedie - heslo „Morálka“. Tak začíná Didero-tův bláznivý den, během kterého je populární osvícenský filozof se sklony k libertinství neustále vyrušován při svých pokusech jak v oblasti filosofie, tak i při svých milostných spádech.

Autor hry, E. E. Schmitt, ve hře využívá svou brilantní znalost francouzské filozofie a obratně ji kombinuje  s pronikavým smyslem pro situaci a ironický postřeh.