Anna Karenina

Kampa

16. února 19:30

Světově proslulý román se stal inspirací k tvorbě dramatizace, ve které nacházíme dva hlavní dějové proudy. První z nich je příběhem vášnivé, ale sebezničující lásky, jejíž tragické vyústění klade otázku: „Proč?” V druhém se před námi odvíjí milostné tápání, jehož pravdivost a čistota vedou k naplnění a štěstí. Každá cesta má svou opodstatněnost, jíž nesoudíme, pouze sledujeme rozmanitost a bohatost emocí, pohnutek a charakterů, které Tolstoj dokázal jako mistr psychologie neuvěřitelně přesně vykreslit.

Co je v životě člověka to nejdůležitější? Vztahy! A který z nich je ten nejpodstatnější? Vztah k sobě. Naše dramatizace je komorní, niterné a nadčasové drama, které se může odehrát kdekoliv a kdykoliv. Vnější okolnosti nejsou tak důležité, jako ty vnitřní. A v nich hledáme důvod, proč je osud Anny Kareninové tak tragický.

V režii Ivety Duškové hrají:

Pavla Drtinová, Agáta Dušková, Petr Herold, Pavel Kryl, Marek Menšík